VETERANSKIBSARBEJDE

– Vi holder de gamle danske traditioner i hævd.

Med erfarne og dygtige skibstømrer udføres reparationer af træskibe i alle aldre. Vi udfører arbejdet under skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer og værftsguide.

ALVILDE

En smuk frederikshavner fra 1897. En ypperlig repræsentant for datidens fiskefartøj. Efter at have haft mange ejere i årenes løb, er hun nu i hænderne på Bådelauget Alvilde fra 2006. Som gennem fonde har skaffet midlerne til en total restaurering, så hun atter kan komme ud at sejle. Bådelauget vil gerne lære bl.a. unge mennesker at sejle og dermed videreføre de danske traditioner med sejlskibssejlads. Alvilde skal endvidere indgå i kulturhistorisk arbejde.
På Jobi Værft er hun i 2013 og 2014 blevet færdigrestaureret og er nu klar til at komme ud i sit rette element, havet.

Læs mere om Alvilde her: www.alvilde.dk

alvilde_


HANSA

Hansa, Skagens ældste fiskekutter, ejes i dag af Nordjyllands Kystmuseum/Skagens By- og Egnsmuseum.
Skibet blev bygget i 1924 i Skagen på Brdr. Nippers Skibsbyggeri til fiskeri med snurrevod. Skibets kendingsbogstaver var S 126 og fungerede som nordsøkutter. I 1990 var den truet af ophugning. Museet tog initiativet til en større redningsaktion og stod for at samle midlerne til en totalrenovering. Man havde det formål at ville bevare kutteren, som sejlende monument.
Skibet bruges i dag til at sejle med gæster, så folk får mulighed for at opleve Skagen fra søsiden.


Se flere billeder

– Klik på billederne for at forstørre